Šaltasis karas. Padalyta visuomenė
Temos aprašymas

Šiame mokomajame objekte pateikta medžiaga suteikia jums galimybę:

• Apibendrinti Šaltojo karo poveikį valstybėms ir visuomenei.
• Paaiškinti, kodėl laikas nuo 1945 m. iki maždaug 1990 m. vadinamas Šaltuoju karu.
• Berlyno pokarinės istorijos pavyzdžiu iliustruoti šaltojo karo įtaką kasdieniam žmonių gyvenimui.
• Sudaryti prielaidas įvertinti Lietuvos visuomenės pasipriešinimo komunistinei santvarkai judėjimą Rytų Europos kontekste.
• Aprašyti žymiausius antikomunistinio pasipriešinimo pavyzdžius Rytų Europos šalyse.
• Paaiškinti M. Gorbačiovo pastangas reformuoti sovietinę santvarką ir jų pasekmes.

Paslėpti
Pagrindiniai temos klausimai
Pagrindiniai įvykiai
Šaltojo karo įvykių lokalizacija
Archyvas (pirmininiai šaltiniai)
Biblioteka (antriniai šaltiniai)
Medija