Lietuvos visuomenės kaita XIII – XV a.
Temos aprašymas

Lietuvos visuomenės kaita aiškinama per feodalinių santykių raidą, valstybės gyvenimo ir valdymo pokyčius, Lietuvos valdovų vidaus politiką ir jų vykdytus pertvarkymus ir reformas. Didelis dėmesys skiriamas Lietuvos krikšto problemai, atskleidžiama kultūrinė ir socialinė krikšto reikšmė, paaiškinamas pokytis pereinant visuomenei iš pagonybės į krikščionišką visuomenę.

Paslėpti
Majestotinis (didysis) Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto antspaudas
Visuomenės socialinė ir politinė struktūra XIII a.
Visuomenės socialinė ir politinė struktūra XIV a.
Visuomenės socialinė ir politinė struktūra XV a.
Lietuvos visuomenės kultūros kaita
Sąvokos