Lietuvos visuomenė valstybės susidarymo išvakarėse
Temos aprašymas

Temoje aptariami socialiniai ir ekonominiai procesai baltų gentyse ikivalstybiniu laikotarpiu bei kontaktai su kaimyninėmis gentimis ir valstybėmis Lietuvos valstybės susidarymo išvakarėse.

Paslėpti
Garsinis takelis

XIII a. pradžioje, Lietuvos valstybės susidarymo išvakarėse, jau buvo susiformavusios organizuotos baltų gentys, kurios vėliau įsiliejo į Mindaugo vienijamą valstybę.

Mindaugo teritorija
Baltų gentys
Karai
Visuomenė