XVII a. karai ir jų poveikis LDK ir visuomenei
Temos aprašymas

Šioje temoje analizuojamas XVII a. vid. ATR karų su Švedija, Rusija, Osmanų imperija laikotarpis. Aptariamos karų priežastys, svarbiausios sutartys (Kėdainių, Olyvos, Andrusovo), analizuojami svarbiausi mūšiai, asmenybių vaidmuo šiuo laikotarpiu. Išsamiai pristatomos karų pasekmės LDK visuomenės ir valstybės gyvenimui (materialiniai nuostoliai, badas, maro epidemija ir kt.).

Paslėpti
Garsinis takelis

XVII a. – Abiejų Tautų Respublikos (ATR) nuolatinių karų su kaimynėmis laikotarpis.

Karai su Rusija
Karai su Švedija
Karai su Turkija
Karų poveikis valstybei ir visuomenei
Valdovų galerija
Sąvokos