Sąvokos

XVII a. karai ir jų poveikis LDK ir visuomenei

Andrusovo paliaubos – Rusijos ir Abiejų Tautų Respublikos karą 1667 m. užbaigusi sutartis.

Dinastiniai karai – karai dėl sosto paveldėjimo.

Jonušas Radvila (1612–1655) – LDK didikas, karvedys, kilęs iš garsios Biržų ir Dubingių Radvilų giminės. Nuo 1646 m. ėjo LDK lauko etmono pareigas.

Kėdainių sutartis – 1655 m. dalies LDK didikų pasirašyta sutartis su Švedija, kuria buvo nutraukta LDK unija su Lenkija ir sudaroma unija su Švedija. Nors politiškai ši sutartis įgyvendinta nebuvo, tačiau ji liudija, kad LDK bajorija po Liublino unijos vertino LDK kaip savarankišką valstybę, o save laikė atskira politine tauta. Amžininkai Lietuvoje ir Lenkijoje šią sutartį vertino kaip išdavystę.

Oligarchija – valstybės valdymo forma, kai visa valdžia sutelkta nedidelės žmonių grupės rankose.

Olyvos taika – 1660 m. tarp Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Leopoldo I, Brandenburgo kurfiursto ir Prūsijos kunigaikščio Frydricho Vilhelmo, Švedijos karaliaus Karolio XI ir Abiejų Tautų Respublikos valdovo Jono Kazimiero Vazos Olyvoje netoli Gdansko pasirašyta sutartis. Šia sutartimi karalius Jonas Kazimieras atsisakė savo pretenzijų į Švedijos sostą, pripažino Švedijos valdžią Livonijoje ir Rygoje bei Hohencolernams priklausiusios Prūsijos hercogystės suverenitetą.

Tvanas – XVII a. Abiejų Tautų Respubliką nuniokoję karai su Rusija, Švedija, Ukrainos kazokais.

Grįžti