Komunistinės sistemos subyrėjimas ir Lietuva
Temos aprašymas

Temoje analizuojamos SSRS ir pasaulinės komunizmo sistemos žlugimo priežastys bei šių įvykių padariniai žmonijai. Svarbus dėmesys šiame MO skirtas atskleisti išorinėms bei vidinėms Lietuvos valstybės atsikūrimo priežastims atskleisti.

Paslėpti
Pasaulis
Europa
Lietuva
Sąvokos