Tęsti
Interaktyvių užduočių testas

Pirmas pasaulinis karas ir Lietuva

Užduotis:

Pažymėkite paveikslą, kuris atspindi pozicinio karo vaizdą:

Tikrinti