Interaktyvių užduočių testas

Pirmas pasaulinis karas ir Lietuva

Užduotis:

Paryžiaus taikos konferencijai vadovavo šios šalys: