Interaktyvių užduočių testas

Pirmas pasaulinis karas ir Lietuva

Užduotis:

Pažymėkite miestą, kuriame įvykęs incidentas tapo Pirmojo pasaulinio karo pradžios pretekstu.