Interaktyvių užduočių testas

Pirmas pasaulinis karas ir Lietuva

Užduotis:

Kuris iš šių teiginių atitinka rekvizicijos sąvoką: