LDK visuomenė Apšvietos epochoje
Temos aprašymas

Naudodamiesi rinkiniu LDK visuomenė Apšvietos epochoje, mokiniai įgis žinių ir supratimą apie Apšvietos bruožus Lietuvoje, jos poveikį visuomenei, susipažins su žymiausiomis Apšvietos laikų asmenybėmis, o atlikę diferencijuotas užduotis įgis būtinų žinių ir supratimo taikymo gebėjimų, galės įsivertinti savo žinias ir gebėjimus, pasitikrins savo vertybines nuostatas. Atlikdami Kūrybinę užduotį, parašyti straipsnį laikraščiui „Kuryer litewski“ („Lietuvos kurjeris“), mokiniai įtvirtins įgytus gebėjimus ir nuostatas.

Paslėpti
Apšvietos bruožai Lietuvoje
Apšvietos poveikis Lietuvos visuomenei
Sąvokos