Interaktyvių užduočių testas

Krikščioniškoji Lietuva

Užduotis:

Kurie iš šių reiškinių priskirtini Lietuvos krikšto priežastims, o kurie – pasekmėms?

Priežastys

Tikrinti