Interaktyvių užduočių testas

Krikščioniškoji Lietuva

Užduotis:

Kurioje iš Vilniaus bažnyčių yra ši seniausia Lietuvoje freska. Joje vaizduojamas Nukryžiuotas Jėzus su šv. Marija ir šv. Juozapu?