Interaktyvių užduočių testas

Krikščioniškoji Lietuva

Užduotis:

Kurie iš šių reiškinių priskirtini Lietuvos kultūros integracijos į Vakarų Europos kultūrą procesui?