Interaktyvių užduočių testas

Krikščioniškoji Lietuva

Užduotis:

Iš kokio šaltinio yra ši ištrauka?

(...) visų, kuriems svarbu, žiniai, skelbiame: siekdami už tai jiems toliau rodyti ypatingą ir maloningą palankumą ir trokšdami, kad dėl to minėtojo mūsų Vilniaus miesto būklė bei padėtis pasidarytų palankesnė ir geresnė, tiems patiems miestiečiams ir gyventojams, ir visai minėtojo mūsų Vilniaus miesto bendruomenei karališkosios didenybės galia duodame ir suteikiame vokiečių teisę, kuri vadinama Magdeburgo.