Sąvokos

Lietuva antrosios sovietų okupacijos metais

Disidentas – asmuo, atvirai prieštaraujantis esamam politiniam režimui ir dėl to persekiojamas.

Lietuvos Helsinkio grupė – tokios visuomeninės, dažniausiai disidentų, grupės veikė komunistinėse Europos valstybėse. Jos skirtos Helsinkio susitarimams remti. Buvo fiksuojami žmogaus teisių pažeidimai ir apie juos informuojamas laisvasis pasaulis.

„Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ – žymiausias pogrindinis disidentų leidinys Sovietinėje Lietuvoje, fiksavęs tikinčiųjų teisių pažeidimus.

Lietuvos laisvės lyga (LLL) – nelegali tautinė, politinė Lietuvos disidentų organizacija, įsteigta 1976 m., kovojusi už Lietuvos nepriklausomybę nuo SSRS.

Grįžti