Lietuva Antrojo pasaulinio karo metais
Temos aprašymas

Rinkinyje stengiamasi pateikti kuo daugiau žinių apie nusikaltimus žmoniškumui (holokaustą), ugdomos vertybinės nuostatos. Yra užduočių, skirtų istorijos suvokimo, probleminio mąstymo ugdymui. Pateikiama mažiau teorijos, daugiau praktinės veiklos. Ugdomi istorijos šaltinių analizės ir interpretavimo gebėjimai. Išryškinamas lietuvių siekis priešintis okupaciniams režimams. Tačiau nevengiama ir lietuvių koloboravimo Antrojo pasaulinio karo metais temos.

Paslėpti
Temos
02 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 12
Toliau