Sąvokos

Lietuvių sąjūdis ir lietuvių tautos atgimimas

Blaivybės sąjūdis – Vyskupo M. Valančiaus organizuotas masinis blaivybės sąjūdis 1858–1864 m. Tautinis sąjūdis – tautos judėjimas, siekiantis išsilaisvinti iš tautinės priespaudos.

Grįžti