Lietuvių sąjūdis ir lietuvių tautos atgimimas
Temos aprašymas

Aptariamas XIX–XX a. pradžioje vykęs lietuvių modernios tautos formavimo ir politinio išsivadavimo, savos tautinės valstybės sukūrimo judėjimas. Pristatomi lietuviško sąjūdžio veikėjai, iškilios asmenybės, klojusios pamatus moderniai lietuvių kultūrai.

Paslėpti
XIX a. – XX a. pr. Lietuvoje
Tautiniai sąjūdžiai Europoje ir Lietuva
Lietuvių tautinio sąjūdžio pradžia
Katalikų bažnyčios veikla
Lietuvių tautinis sąjūdis, „Aušra“ ir „Varpas“
Pirmosios politinės partijos
Didysis Vilniaus suvažiavimas