Nepriklausomos Lietuvos visuomenės kaita
Temos aprašymas

Didžiausias dėmesys, kaip ir reikalauja Istorijos bendroji programa, skiriamas politiniams procesams Europoje ir Lietuvoje: demokratijos raidai, politinės sistemos klostymuisi. Šie klausimai pateikiami per visuomenės raidos prizmę. Sudaromos galimybės plačiau naudotis Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais politinius procesus Lietuvoje reguliuojančiais įstatymais.

Paslėpti
Pagrindiniai temos klausimai
Pagrindinė temos įvykių informacija
Archyvas (pirminiai šaltiniai)
Biblioteka (antriniai šaltiniai)