Sąvokos

Krikščioniškoji Lietuva

Christianizacija – krikščionybės ir jos įtakos platinimas.

Feodalizmas – ekonominė visuomenės formacija, pagrįsta feodalų žemės nuosavybe.

Gotika – XII a. vid. XVI a. pradž. daugelyje Europos šalių paplitęs architektūros stilius, kuriam būdinga karkasinė pastatų konstrukcija, smailios arkos, vertikalus erdvės skaidymas.

Integracija – valstybių, jų visuomenių politinio, kultūrinio gyvenimo atskirų dalių sujungimas į vieną sistemą; įsijungimas, įsiliejimas.

Krikščionybė – monoteistinė religija, grindžiama Jėzaus Kristaus gyvenimu ir mokymu. Ją sudaro trys pagrindinės srovės – Romos Katalikų Bažnyčia, stačiatikybė ir protestantizmas.

Luomas – socialinė grupė, turinti įstatymais ir papročiais nustatytas paveldimas teises, privilegijas ir pareigas.

Magdeburgo teisė – miesto savivaldos teisė, kilo iš Vokietijos miesto Magdeburgo savivaldos.

Privilegija – išskirtines teises suteikiantis dokumentas; išimtinė teisė.

Savivalda – įstatymų suteikta teisė tvarkytis savarankiškai.

Grįžti