Sąvokos

Abiejų Tautų Respublikos silpnėjimas ir žlugimas

Dalgininkas – ištiesintu dalgiu ginkluotas sukilėlis.

Konfederacija – ginkluota Lietuvos ir Lenkijos bajorų sąjunga, sudaryta siekiant politinių tikslų.

Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius ir ryšius.

Konstitucinė monarchija – valdymo forma, kai monarcho valdžia yra ribojama Konstitucijos.

Liberum veto – Lenkijos ir Lietuvos valstybės seimo nario teisė uždrausti ir panaikinti bet kokį Seimo nutarimą. Nutarimą buvo galima priimti tik vienbalsiai.

Poloneco universalas – svarbiausias 1794 m. sukilimo vadovybės aktas, skirtas valstiečių klausimui (jiems suteikiama asmens laisvė).

Vaivadija – aukščiausias ATR administracinis vienetas.