Interaktyvių užduočių testas

Šaltojo karo laikai. Padalytas pasaulis

Užduotis:

Kurie TRYS veikėjai susiję su Geležinės uždangos atsiradimu?