Interaktyvių užduočių testas

Šaltojo karo laikai. Padalytas pasaulis

Užduotis:

Kurie KETURI veikėjai susiję su Berlyno siena?