Interaktyvių užduočių testas

Šaltojo karo laikai. Padalytas pasaulis

Užduotis:

Kuri iš šių valstybių šaltojo karo metais nebuvo padalyta?