Interaktyvių užduočių testas

Šaltojo karo laikai. Padalytas pasaulis

Užduotis:

Kuris įvykis geriausiai atspindi šaltojo karo aukščiausią tašką?