Interaktyvių užduočių testas

Šaltojo karo laikai. Padalytas pasaulis

Užduotis:

Kurie DU veikėjai susiję su „Solidarumo“ judėjimo sukelta krize?