Interaktyvių užduočių testas

Antrasis pasaulinis karas ir jo padariniai

Užduotis:

Kuris tarptautinis susitarimas nulėmė Antrojo pasaulinio karo pradžią?