Demokratija
Valdymo forma, kai visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme. Šią teisę piliečiai įgyvendina tiesiogiai referendumuose ir plebiscituose arba per savo išrinktus atstovus.
Laisvoji rinka
Rinka, kurioje dalyviai veikia be valstybės įsikišimo ir visi veiksmai joje remiasi dalyvių tarpusavio susitarimu.
JTO
Organizacija, kurią sudaro 193 valstybės, t. y. beveik visos pripažintos nepriklausomos valstybės (išskyrus Vatikaną, nepripažintą Taivaną ir Kosovą). Lietuva į JTO priimta 1991 metų rugsėjo 17 dieną.
NATO
Tarptautinė gynybinė sąjunga, įkurta 1949 metais.
ES
Ekonominė bei politinė bendrija, kurią sudaro 28 Europos šalys.
Tūkstantmečių sandūra ir Lietuva
Temos aprašymas

Temoje nagrinėjamas Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis (1990–2013) pasauliniame kontekste. Keliami pagrindiniai klausimai: su kokiais iššūkiais teko susidurti Lietuvai paskutiniame XX a. deš. – pirmajame XXI a. deš. (globaliosios problemos bei lokalūs sprendimo būdai) ir kaip šie iššūkiai paveikė Lietuvos valstybės bei visuomenės gyvenimą.

Paslėpti

• Lietuvai išsivadavus iš komunistinės sistemos gniaužtų, iš esmės pakito jos politinė santvarka. Lietuva tapo demokratine šalimi.
• Pokomunistinė Lietuva patyrė sunkų perėjimo iš centrinės planinės ekonomikos į laisvosios rinkos ekonomiką laikotarpį.
• Lietuva sėkmingai integravosi į tarptautines organizacijas – JTO, NATO, ES.
• Šių dienų visuomenė susiduria su globalizacijos iššūkiais, vertybių krize, pilietinės visuomenės kūrimo sunkumais.
• Viena iš didžiausių Lietuvos problemų – masinė emigracija.