Interaktyvių užduočių testas

Pirmas pasaulinis karas ir Lietuva

Užduotis:

Pažymėkite, kuriame fronte Vokietija pasiekė daugiau pergalių: