Interaktyvių užduočių testas

Pirmasis pasaulinis karas ir Lietuva

Užduotis:

Pažymėkite Antantės šalis