Tęsti
Interaktyvių užduočių testas

Pirmas pasaulinis karas ir Lietuva

Užduotis:

Prie sąvokų parinkite jas atitinkantį teiginį.