Interaktyvių užduočių testas

Pirmas pasaulinis karas ir Lietuva

Užduotis:

Pateiktus teiginius priskirkite Rytų ir Vakarų frontams:

Vakarų frontas

Rytų frontas

Tikrinti