Tęsti
Interaktyvių užduočių testas

Abiejų Tautų Respublikos silpnėjimas ir žlugimas

Užduotis:

Pažymėkite 1791 m. gegužės 3-osios konstitucijos teiginius.

Tikrinti