Interaktyvių užduočių testas

Lietuvos XIX a. – XX a. pradžios kultūros raida Europos kontekste

Užduotis:

Pažymėkite atsakymą, kuriame visus išvardintus bruožus galima priskirti romantizmui.