Lietuvos XIX a. – XX a. pradžios kultūros raida Europos kontekste
Temos aprašymas

Šiame mokomajame objekte nagrinėjami ryškiausi Lietuvos kultūrinio gyvenimo pokyčiai XIX a. – XX a. pradžioje. Atskleidžiamos kultūrinės veiklos sąlygos XIX amžiaus Lietuvoje. Išskiriami svarbiausi Lietuvos meno, švietimo ir mokslo laimėjimai Europos kontekste.

Paslėpti
Kultūrinės veiklos bruožai ir sąlygos
XIX a. – XX a. pradžioje
Lietuvos meno raida
XIX a. – XX a. pradžioje
Švietimo raida XIX a.
Mokslo ir kultūros organizacijos bei jų veikla XIX a. ir – XX a. pradžioje
Naujovės kultūriniame Vakarų Europos ir Lietuvos gyvenime
XIX a. pab. – XX a. pr.