Interaktyvių užduočių testas

Krikščioniškoji Lietuva

Užduotis:

Įkelkite į tekstą praleistus žodžius.

Luominė Lietuvos visuomenės struktūra
LDK
Tempti čia
klostėsi XIV a. pab. XVI a. pirmojoje pusėje, kai daugelyje
Tempti čia
kraštų šis procesas jau buvo pasibaigęs. Dėl specifinių
Tempti čia
aplinkybių luomai susiformavo vėlai, tai lėmė LDK
Tempti čia
savitumus, kurie neleidžia kalbėti apie klasikinio tipo europietišką
Tempti čia
Lietuvos valstybėje. Teisinius besiklostančių
Tempti čia
pagrindus padėjo pirmosios LDK kunigaikščių
Tempti čia
ir
Tempti čia
privilegijos:
Tempti čia
katalikams, katalikų
Tempti čia
bei
Tempti čia
. Povytautiniu laikotarpiu
Tempti čia
struktūros užuomazgos buvo toliau plėtojamos.
Pagal: Zigmantas Kiaupa, Jūratė Kiaupienė, Albinas Kuncevičius. Lietuvos istorija iki 1795 metų. Vilnius, 1995: 189.