Tęsti
Interaktyvių užduočių testas

Krikščioniškoji Lietuva

Užduotis:

Luominės visuomenės piramidė. Teisingai į piramidę sudėliokite sąvokas: miestiečiai, valstiečiai, bajorai, dvasininkai.