Interaktyvių užduočių testas

Krikščioniškoji Lietuva

Užduotis:

Kuris Lietuvos istorijai svarbus objektas apdainuojamas/vaizduojamas šiuose šaltiniuose:

„Pilis! Tu tiek amžių praleidai garsiai!
Ir tiek mums davei milžinų!
Tu Vytauto didžio galybę matei,
Kad jojo tarp savo pulkų!
Kur tavo galia, garsi palikimais?
Kur ta senovė, brangi atminimais?“

                                            Maironis