Interaktyvių užduočių testas

Lietuva Šaltojo karo metais

Užduotis:

Paspauskite žodžius, susijusius su šia karikatūra.