Interaktyvių užduočių testas

Lietuva Šaltojo karo metais

Užduotis:

Būdingiausia sovietinio gyvenimo būdo yda Lietuvoje: