Interaktyvių užduočių testas

Lietuva Šaltojo karo metais

Užduotis:

Pažymėkite Lietuvos Helsinkio grupės veiklos pagrindinį tikslą.