Interaktyvių užduočių testas

Lietuva Šaltojo karo metais

Užduotis:

Pažymėkite Lietuvos gyventojų rezistencines veiklas 1944–1953 metais.