Parlamentinė demokratija
Parlamentinė demokratija - demokratiniais rinkimais užtikrinama valstybės valdymo sistema, kuomet parlamentas (Seimas) užima viršesnę padėtį nei kitos valstybės institucijos.
Parlamentinė demokratija
Demokratiniais rinkimais užtikrinama valstybės valdymo sistema, kuomet parlamentas (Seimas) užima viršesnę padėtį nei kitos valstybės institucijos.
Parlamentinė Lietuva
Temos aprašymas

Temoje, pasitelkiant konkrečius pavyzdžius, analizuojama tarpukario Lietuvos parlamentarizmo raida. Atskleidžiami tarpukario Lietuvos politinio, ekonominio, socialinio bei kultūrinio gyvenimo svarbiausi bruožai, laimėjimai.

Paslėpti

XX a. pradžioje Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, pradėtos kurti savos valstybės valdymo institucijos, sudarytos galimybės šiuolaikinio parlamentarizmo pradžiai. 1920–1926 metai – Lietuvos parlamentinės demokratinės respublikos laikotarpis. Seimas šiuo laikotarpiu atliko Konstitucijos apibrėžtas funkcijas: leido įstatymus, rinko Respublikos prezidentą, kontroliavo Ministrų kabinetą.