Lietuva antrosios sovietų okupacijos metais
Temos aprašymas

Svarbiausia atskleisti lietuvių pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui istorijos etapus ir formas. Siekiama ne tik perpasakoti to meto Lietuvos ekonominę, politinę, kultūrinę raidą, bet akcentuoti reikšmingus lietuvių žingsnius nepriklausomybės link. Atskleidžiama ginkluotos rezistencijos, disidentinio judėjimo svarba ir reikšmė. Didelis dėmesys vertybinių nuostatų puoselėjimui ir aukštesniųjų gebėjimų ugdymui.

Paslėpti
Toliau