Sąvokos

Lietuva 1918–1940 m.

Aneksija – kitos valstybės ar jos dalies prijungimas jėga ar prievarta.

Autoritarizmas – valstybės valdymo forma, kai aukščiausią valdžią turi vienas asmuo.

Eksportas – prekių ir paslaugų išvežimas į užsienį.

Importas – prekių ir paslaugų įvežimas iš užsienio.

Inkorporacija – vienos valstybės ar jos dalies įjungimas į kitą.

Konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas.

Okupacija – laikinas kitos valstybės teritorijos užėmimas panaudojant karinę jėgą.

Parlamentinė demokratija – demokratiniais rinkimais užtikrinama valstybės valdymo sistema, kai parlamentas (Seimas) užima viršesnę padėtį nei kitos valstybės institucijos.

Perversmas – staigus raidos, santvarkos pasikeitimas ar pakeitimas.

Tautininkai – dešinioji Lietuvos politinė partija. 1926 m. rinkimuose į Seimą pateko tik trys šios partijos nariai – A. Smetona, V. Mironas ir A. Voldemaras, tačiau po 1926 m. perversmo tautininkų sąjunga su krikščionimis demokratais suformavo vyriausybę.

Žemės reforma – 1922 m. vasario 15 d. priimtas Žemės reformos įstatymas, kuriuo buvo nustatyta didžiausia nenusavinama žemės norma (80 ha), o normą viršijanti žemė kompensuojant už ją savininkams buvo imama į fondą. Šios reformos metu žeme buvo aprūpinti bežemiai, mažažemiai valstiečiai, pirmenybė buvo teikiama Nepriklausomybės kovų dalyviams.

Grįžti