Sąvokos

Lietuvos valstybės pagrindų atkūrimas ir įtvirtinimas

Algirdas Mykolas Brazauskas (1932–2010) – pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidentas. Iki nepriklausomybės paskelbimo užėmė LKP CK I sekretoriaus postą.

Lietuvos ekonominė blokada – laikotarpis nuo 1990 m. balandžio 20 d., kai Sovietų Sąjungos valdžia sustabdė žaliavų (visų pirma – naftos) tiekimą Lietuvai, iki 1990 m. liepos 2 d.

Pučas – mėginimas įvykdyti valstybės perversmą; perversmas.

Referendumas – visuotinis šalies, regiono ar valstybės piliečių apklausos būdas balsuojant dėl tam tikro klausimo patvirtinimo ar atmetimo.

Suverenitetas – 1) valstybės nepriklausomybė – teisė savarankiškai tvarkyti savo vidaus ir užsienio reikalus; 2) tautai priklausančių aukščiausių teisių visuma; 3) kiekvienos valstybės piliečių teisė savo nuožiūra nustatyti jos santvarką.

Tauta – 1) etnoso reikšme – save suvokianti, savivardį (etnonimą) turinti, istoriškai susiformavusi žmonių bendrija; 2) nacija arba moderni tauta – teritorinė etnosocialinė bendrija, turinti teritorinį suverenitetą ir administraciją.

Valstybingumas – 1) valstybės sinonimas; 2) valstybės elementas jos susidarymo procese; 3) valstybė ir visa, kas su ja yra susiję (valstybinio, visuomeninio–politinio gyvenimo sritys, politinės partijos, piliečių teisės ir pareigos, teisėtumas, teisėsauga ir t. t.).

Valstybė – tam tikroje teritorijoje esanti politinė organizacija, turinti nuolatinę valdžią, nuolatinius gyventojus, apibrėžtą teritoriją ir suverenitetą.

Grįžti