Rusijos valdžios politika Lietuvoje ir priešinimasis jai
Temos aprašymas

Temoje aptariamos priemonės, kurių ėmėsi carinės Rusijos valdininkai Lietuvoje po 1863–1864 m. sukilimo bei lietuvių priešinimosi būdai tokiai politikai.

Paslėpti
Rusų pradų atkūrimo politika
„Rusų pradų atkūrimo“ politikos vykdytojai
Carinės valdžios rusinimo politika ir lietuvių priešinimasis jai
Lietuviškos spaudos platinimas spaudos draudimo laikotarpiu