LDK luominė visuomenė XVI–XVII a. vid.
Temos aprašymas

Temoje aptariami svarbiausi LDK luomai – bajorija, dvasininkija (katalikų), miestiečiai ir valstiečiai bei jų padėtis visuomenėje.

Paslėpti
Garsinis takelis

Luomas – socialinė grupė, turinti įstatymais ir papročiais nustatytas paveldimas teises, privilegijas ir pareigas. Lietuvoje XIV–XVI a. susiformavo šie luomai:

  • bajorija;
  • dvasininkija;
  • miestiečiai;
  • valstiečiai.

Bajorija
Dvasininkija
Miestiečiai
Valstiečiai
Sąvokos