Kūrybinė užduotis

Prezidentinė Lietuva

Užduotis:

Naudokitės įvairiais informacijos šaltiniais ir pateiktame paveiksle, vaizduojančiame Tarpukario Kauno kasdienybę, atlikite užduotis.

Paslėpti
Užduotis:

Įkelkite greta piešinio pateiktus objektus į reikiamas vietas.

Toliau